Współczesne kluby motorowe – misja i zadania

Jaką rolę pełnią w dzisiejszym świecie kluby motorowe, czyli organizacje zrzeszające motocyklistów? Czy wciąż są one potrzebne i przydatne społecznie? Takie pytanie zadaje sobie zapewne niejeden motocyklista. Zapraszamy zatem do wspólnych rozważań.

Rola klubów motorowych w Polsce

Historia klubów motorowych w Polsce związana była ściśle z rolą, jaką w danym czasie pełniły w społeczeństwie motocykle. Niegdyś były one podstawowym środkiem komunikacji, toteż zainteresowanie nimi było ogromne. Z czasem pozycja motocykla stawała się coraz mniej istotna, co ma związek z popularyzacją samochodów. Równocześnie zmieniało się zapotrzebowanie na przynależność do zrzeszeń takich jak kluby motorowe. Zmieniała się także misja tych organizacji.

Od 20-lecia międzywojennego, aż do lat 80-90. XX wieku, kluby motocyklowe odpowiedzialne były głównie za integrację motocyklistów, umożliwiającą wymianę doświadczeń czy wzajemną pomoc w naprawach motocykli. Oprócz tego miały jednak także poważną misję społeczną. Wówczas niemal każdy młody człowiek, wchodząc w dorosłe życie stykał się z motocyklami. Zadaniem klubów była edukacja takich osób, dawanie im dobrych wzorców do naśladowania. W statut wielu klubów motorowych wpisane było promowanie kultury jazdy, przestrzeganie przepisów drogowych, promowanie sportu motorowego jako alternatywy dla niebezpiecznych wyścigów ulicznych. W czasach, gdy przepisy ruchu drogowego dopiero się kształtowały, kluby miały swój udział przy ich opracowywaniu, a potem pomagały adeptom w zdobyciu uprawnień, czyli prawa jazdy.

Kluby motocyklowe w Polsce dziś

Współcześnie rola klubów motorowych jest zupełnie inna. Choć wiele takich organizacji, nadal ma w swoich statutach szczytne idee, zaczerpnięte z historii motocyklizmu, trudno porównać czasy przeszłe do obecnych. Dziś dostęp do motocykli, jak i części do nich jest powszechny.

Dziecko na motocyklu

Uzyskanie prawa jazdy na motocykl jest dostępne pod warunkiem zdania państwowego egzaminu, a nauka jazdy jest biznesem. Można powiedzieć, że dziś nie trzeba należeć do klubu motorowego, aby z powodzeniem posiadać i naprawiać motocykl oraz jeździć nim na co dzień. Istnieją jednak ważne zadania, które kluby motocyklowe nadal mogą i powinny spełniać.

Choć posiadanie motocykla nie jest dziś niezbędne do codziennego funkcjonowania, a traktowane jest raczej jak hobby, pewne zasady korzystania z tej maszyny nie zmieniają się. Kultura jazdy, poszanowanie innych uczestników dróg oraz przepisów to wartości istotne dziś tak samo (a może nawet bardziej) niż w dawnych czasach. Misja klubów motocyklowych jest edukowanie swoich członków w tym zakresie, przekazywanie wartości z pokolenia na pokolenie, zacieśnianie nieformalnej więzi między motocyklistami, kształtowanie odruchu wzajemnej pomocy na drodze. Istotne jest także krzewienie idei sportu motorowego, pomaganie młodym zawodnikom, chcącym rozpocząć swoją przygodę np. z zawodami typu motocross czy cross-country. Posiadanie wsparcia w tym zakresie pozwala młodym adeptom motocyklizmu na szybsze zdobycie doświadczenia i bezpieczniejsze korzystanie z motocykla. Przykładem klubu pomagającego młodym zawodnikom w rozpoczęciu przygody z motosportem był, nieaktywny już niestety, Pro Racing Team.

Właśnie z wyżej wymienionych powodów, kluby motorowe nadal mają swoje miejsce we współczesnym świecie oraz są potrzebne. Ich misja i zadania, choć przez lata uległy wielu zmianom, wciąż mają duże znaczenie dla motocyklowego świata.